افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
نباید در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس مسامحه شود ۰۶ بهمن ۱۳۹۸
مراجع تقلید شیعیان ؛

نباید در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس مسامحه شود

مجلس در رأس امور است و نباید در تأیید صلاحیت افراد مسامحه شود و نباید افرادی در این نهاد مهم حضور یابند که متهم به فساد هستند.