افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
آزادسازی دارایی‌های ایران زمانی است که دارایی‌های آزاد شده در اختیار کشور ما باشد ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عضو هیأت رئیسه مجلس:

آزادسازی دارایی‌های ایران زمانی است که دارایی‌های آزاد شده در اختیار کشور ما باشد

دارایی‌های ما آزادسازی نشده بلکه دارایی‌های کشورمان در کره و ژاپن در اختیار این دو کشور قرار گرفته نه در اختیار ما و از سوی دیگر مقامات سیاست خارجی ما باید واکنش لازم را نسبت به این اقدام نشان دهند.