افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
دولت ترامپ بالاخره شکست را پذیرفت: آغاز انتقال قدرت به بایدن ۰۴ آذر ۱۳۹۹

دولت ترامپ بالاخره شکست را پذیرفت: آغاز انتقال قدرت به بایدن

من در راستای منافع کشورم، توصیه کرده‌ام که امیلی و تیم او کارهای لازم در خصوص پروتکل‌های اولیه را انجام دهند و به تیم خودم هم گفته‌ام همین کار را انجام دهند.