افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
به هر مسئولی که با ۳ میلیون تومان یک خانواده ۴ نفره را اداره کند، نشان افتخار می‌دهیم ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
علی ترکاشوند عنوان کرد ؛

به هر مسئولی که با ۳ میلیون تومان یک خانواده ۴ نفره را اداره کند، نشان افتخار می‌دهیم

امسال سال بسیار سختی برای جامعه کارگری بود و سال آینده اگر فکری برای تورم و گرانی نشود، کارگران نابود خواهند شد.