افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
این خوشبینی و خوش خیالی است که بگوییم اصلاح طلبان به واسطه عملکرد دولت دوازدهم صحنه را ترک می کنند ۱۴ مهر ۱۳۹۹
مرتضی طلایی عنوان کرد ؛

این خوشبینی و خوش خیالی است که بگوییم اصلاح طلبان به واسطه عملکرد دولت دوازدهم صحنه را ترک می کنند

اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ هم برنامه دارند اما اینکه با چه شعار، تکنیک و گفتمانی وارد عرصه خواهند شد موضوعاتی است که گذشت زمان مشخص می کنند اما آنها منفعل نخواهند بود.