افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
آیا جهان، فروپاشی یک ابرقدرت را تجربه می‌کند؟/ آمریکای امروز، درگیر خودش شده است ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تحلیل مجله آلمانی اشپیکل از سیاست های ناکام دولت آمریکا در برابر ویروس کرونا ؛

آیا جهان، فروپاشی یک ابرقدرت را تجربه می‌کند؟/ آمریکای امروز، درگیر خودش شده است

اینکه قدرتمندان پکن به آمریکا همانند یک کشور در حال توسعه کمک می‌کنند، نماد جابه‌جایی روابط جهانی قدرت را نشان می‌دهد.