افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
شفافیت رای یک جار و جنجالی است که در آن منفعت ملی وجود ندارد ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
عضومجمع تشخیص مصلحت نظام ؛

شفافیت رای یک جار و جنجالی است که در آن منفعت ملی وجود ندارد

اگر قرار باشد شفافیت وجود داشته باشد در بسیاری از موارد، احساس مردم را متزلزل می کند و قوام و وحدت و متانت جامعه را مخدوش کند که درست نیست.