افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
با افزایش صد درصدی مزد بازهم به خط فقر نمی‌رسیم/ زنده ماندن دیگر میسر نیست، زندگی کردن پیشکش! ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
نماینده کارگران در شورایعالی کار مطرح کرد:

با افزایش صد درصدی مزد بازهم به خط فقر نمی‌رسیم/ زنده ماندن دیگر میسر نیست، زندگی کردن پیشکش!

کارفرمایان در کمیته مزد ۱۴۰۰ دولتی‌ها و کارفرمایان مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند؛ کارفرمایان می‌گویند دولت باید گوشه‌ای از سبد معیشت را تامین کند؛ دولت نیز سر قول‌ها و وعده‌های خود نمانده؛ قرار بود حداکثر تورم سال جاری، ۱۵ درصد باشد؛ حالا کمینه تورم از دو برابر این رقم نیز فراتر رفته است!