افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
تاخیر در مجمع فدراسیون فوتبال معنا ندارد/ فدراسیون قبلی مردود شد/ دیپلماسی چاره حل مشکل میزبانی ما نیست ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
رییس سابق سازمان تربیت بدنی ؛

تاخیر در مجمع فدراسیون فوتبال معنا ندارد/ فدراسیون قبلی مردود شد/ دیپلماسی چاره حل مشکل میزبانی ما نیست

متاسفانه برخی در مدیریت خود دروغ می گویند و خودخواهی می کنند اما باید صادقانه با مردم رو به رو شوند. مسائل و مشکلات با AFC و نهادهای دیگر فوتبالی مشکل اصلی ما نیست و اگر مدیریت صحیح باشد آن مسائل هم رخ نمی دهد.