افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
تا وقتی که ما به نتیجه‌ی مطلوب نرسیم به کاهش تعهدات را ادامه خواهیم داد ۱۰ مهر ۱۳۹۸
امام خامنه ای در مجمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛

تا وقتی که ما به نتیجه‌ی مطلوب نرسیم به کاهش تعهدات را ادامه خواهیم داد

آمریکایی‌ها در سیاست فشار حداکثری شکست خوردند. خیال میکردند اگر سیاست فشار حداکثری روی ایران متمرکز شود، جمهوری اسلامی مجبور به نرمش میشود؛ تا این ساعت به حول و قوه‌ی الهی فهمیدند فشار حداکثری، خودشان را دچار مشکل کرده.