افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
حل مشکلات کشور در گرو تدابیر هوشمندانه و میدان دادن به مردم درتصمیم سازی و حق تعیین سرنوشت شان است ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حمایت از توافق اخیر ایران با آژانس بين المللى انرژى اتمی

حل مشکلات کشور در گرو تدابیر هوشمندانه و میدان دادن به مردم درتصمیم سازی و حق تعیین سرنوشت شان است

رفتارهای هیجانی و شعار گونه، سبب بی اعتمادی بیشتر مردم به دست اندرکاران شده و گسست بیشتری را در پی خواهد داشت.