افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی

 مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی  نه تنها به این طرح ایرادهای مبنایی وارد میداند بلکه این روند را مغایر با اصول قانونگذاری دانسته و  دفاع از منافع ملی که وظیفه ذاتی نمایندگان مردم است را با تردید مواجه می سازد.