افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
به وزیر نفت نامه زدیم نام مدیرانی که بالای 30 میلیون تومان می گیرند را اعلام کن می گویند شما سکوت کنید ۱۷ آذر ۱۴۰۰
افشاگری نماینده اصفهان درباره توصیه یک وزیر به مجلس برای سکوت درباره حقوق های نجومی

به وزیر نفت نامه زدیم نام مدیرانی که بالای 30 میلیون تومان می گیرند را اعلام کن می گویند شما سکوت کنید

بی توجهی به فریادهای کشاورزان و بی توجه به مطالبات ملی می تواند فشارهای گسترده خارجی دشمنان را در درون کشور محقق کند.