افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان خبرداد ؛

مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان

به دنبال این هستیم که بپذیرند در این شرایط استفاده از استاندار بومی برای سیستان و بلوچستان یک ضرورت است.

شاید وزیر بهداشت تخت های بیمارستان های در حال ساخت را حساب کرده است؟/ گزارشاتی که به وزیر بهداشت می رسد صحیح نیست ۱۵ تیر ۱۴۰۰
واکنش نمایندگان سیستان و بلوچستان به اظهارات وزیر بهداشت؛

شاید وزیر بهداشت تخت های بیمارستان های در حال ساخت را حساب کرده است؟/ گزارشاتی که به وزیر بهداشت می رسد صحیح نیست

استاندار پاسخگوی آمار ارائه شده از سوی وزیر بهداشت باشد