افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
تحت‌فشار قرار دادن سازمان غذا و دارو آمریکا برای تعجیل در صدور مجوز واکسن فایزر ۲۲ دی ۱۳۹۹
افشاگری روزنامه گاردین :

تحت‌فشار قرار دادن سازمان غذا و دارو آمریکا برای تعجیل در صدور مجوز واکسن فایزر

چرا کشوری به بزرگی و ثروتمندی آمریکا از این واکسن استفاده می‌کند اما بسیاری از کشورها از جمله ایران در استفاده از آن تردید دارند؟