افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
در پی ناآرامی‌های اخیر وضعیت کسب و کارها از زمان شروع کرونا به مراتب وخیم‌تر است ۱۱ آبان ۱۴۰۱
عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک:

در پی ناآرامی‌های اخیر وضعیت کسب و کارها از زمان شروع کرونا به مراتب وخیم‌تر است

برخی کارخانجات در حال تعدیل نیرو هستند که این موضوع چالش‌های جدید ایجاد خواهد کرد. در این شرایط راحت‌ترین حمایت دولت می‌توانست تعویق هزینه‌های تامین اجتماعی باشد.