افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
ایران هنوز هم زمان برای جذب سرمایه در حوزه انرژی دارد / روابط ایران و چین نباید تنها به نفت منتهی شود ۰۴ تیر ۱۴۰۱
کارشناس ارشد ارشد اقتصاد انرژی عنوان کرد ؛

ایران هنوز هم زمان برای جذب سرمایه در حوزه انرژی دارد / روابط ایران و چین نباید تنها به نفت منتهی شود

خرید سهام شرکت‌های چینی و ایرانی و گره زدن منافع شرکت‌ها به افزایش تولید نفت و گاز در ایران می‌تواند یکی از راهبردهای مهم ما برای توسعه و تداوم همکاری با چین در شرایط مختلف تحریمی یا غیرتحریمی باشد.