افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
اغتشاشات اخیر بازار پوشاک را به سمت نابودی برد ۰۱ آبان ۱۴۰۱
نایب رییس اتحادیه پوشاک

اغتشاشات اخیر بازار پوشاک را به سمت نابودی برد

فروش اینترنتی و حضوری پوشاک به مرز صفر درصد رسیده است  و فروشگاه‌ها نیز عمدتاً و یا در برخی ساعات واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.