افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
مزد بایستی تابعی از سبد معیشت باشد ۰۱ دی ۱۴۰۱
عضو ارشد کارگری شورایعالی کار

مزد بایستی تابعی از سبد معیشت باشد

: بهتر است قبل از نهایی شدن بودجه، دولت نظرات نمایندگان کارگری را بشنود و براین اساس، افزایش حقوق را تعیین کند