افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
جنگ مستقیم علیه تهران و محور مقاومت  مسیر سقوط رئیس جمهور ایالات متحده را هموارتر می کند ۱۶ دی ۱۳۹۸
قاسم عز الدين در شبکه المیادین نوشت ؛

جنگ مستقیم علیه تهران و محور مقاومت مسیر سقوط رئیس جمهور ایالات متحده را هموارتر می کند

ایران برای پاسخ به آمریکا به یک انتقام ابتدایی، اکتفا نخواهد کرد / پاسخ ایران ممکن است مساحتی از افغانستان تا خلیج فارس را شامل شود / شاید این پاسخ با شرکای استراتژیک ایران، یعنی روسیه و چین هم هماهنگ شود