افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
اگر سند تحول درست اجرا شود تمامی اهداف مدنظر انقلاب اسلامی حاصل می‌شود ۰۷ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون آموزش مجلس شوای اسلامی

اگر سند تحول درست اجرا شود تمامی اهداف مدنظر انقلاب اسلامی حاصل می‌شود

بهترین معلم‌ها باید در مناطق کم برخوردار فعالیت کنند