افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
 به خیر موضوع مهار آب‌های سطحی و ایجاد دایک‌های حفاظتی روی رودخانه‌های فصلی امیدی نداریم ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی

 به خیر موضوع مهار آب‌های سطحی و ایجاد دایک‌های حفاظتی روی رودخانه‌های فصلی امیدی نداریم

چرا باید هرسال میلیون‌ها مترمکعب آب به دنبال بارندگی‌ها به دریا ریخته شود و مردم از این میزان آب محروم شده و نتوانند از آن استفاده‌ای کنند.