افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
حذف ارز۴۲۰۰ اشتباهی بودکه دولت توان مدیریت آن را نداشت/ با تغییر افراد و شعار دادن مشکلی حل نمی شود ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس

حذف ارز۴۲۰۰ اشتباهی بودکه دولت توان مدیریت آن را نداشت/ با تغییر افراد و شعار دادن مشکلی حل نمی شود

سکوت مجلس در برابر ناکارامدی دولت حاصل رفاقت سیاسی بیش از حد با دولت است.