افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلید شیعیان عنوان کردند؛

فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند

آیا درست است که بعضی از مسئولان در رفاه باشند ولی این همه مردم محروم وجود داشته باشد؟