افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
کسانی که می گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم،‌ کمترین آشنایی با اقتصاد ندارند ۲۷ آبان ۱۳۹۹
واکنش جهانگیری به اظهارات قالیباف درباره تامین مالی طرح معیشت :

کسانی که می گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم،‌ کمترین آشنایی با اقتصاد ندارند

بودجه چوب ادب سیاستمدارانی است که تنها شعار می دهند /هدف آمریکا اقتصاد ایران نبود می‌خواستند ایران را از هم بپاشانند.