افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
فردی با تسهیلات بانکی ‌۳۸ هزار سکه خریداری کرد ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
معاون اول قوه قضائیه ؛

فردی با تسهیلات بانکی ‌۳۸ هزار سکه خریداری کرد

برای اینکه واقعاً با چنین پدیده‌ها و مفاسدی برخورد کنیم باید به‌سراغ کسی برویم که پس از پرداخت تسهیلات، بانک هیچ نظارتی بر نحوه هزینه آن نداشته است.