افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
هدف گذاری قرارگاه ملی جهادی رهروان ولایت کمک به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار در سطح کشور است ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
مدیر اقتصادی قرارگاه ملی جهادی رهروان ولایت؛

هدف گذاری قرارگاه ملی جهادی رهروان ولایت کمک به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار در سطح کشور است

هدف گذاری این قرارگاه  برای حضور و کمک به شرکت ها و واحدهای تولیدی در سطح کشور است که با مشکلات و موانع متعدد مواجه شداند .