افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
جلسه دیروز شورای‌عالی کار، امیدوار کننده نبود / برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار ۲۶اسفند ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر داد :

جلسه دیروز شورای‌عالی کار، امیدوار کننده نبود / برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار ۲۶اسفند

امید داریم پس‌فردا جمعه به نقطه‌نظرات مشترک و توام با واقعیات جامعه دست پیدا کنیم.