افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
بهزاد نبوی رییس موقت جبهه اصلاح‌طلبان ایران شد ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

بهزاد نبوی رییس موقت جبهه اصلاح‌طلبان ایران شد

در این جلسه بهزاد نبوی را که رییس سنی جلسه بودند به عنوان رییس موقت، حسین کمالی، آذر منصوری، فرج کمیجانی و محمدرضا جلایی پور را هم به عنوان سایر اعضای هیات رییسه موقت تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند.