افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
هر سه قول آقای وزیر در خصوص صنعت خودرو، زیر سوال است/آقای وزیر باید پاسخگو باشد ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی

هر سه قول آقای وزیر در خصوص صنعت خودرو، زیر سوال است/آقای وزیر باید پاسخگو باشد

مردم باید در حوزه اقتصادی، حق انتخاب داشته باشند، ولی ما همچنان شاهد محدودیت‌ها هستیم.