افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
مشارکت سرمایه‌گذاران با واحد‌های غیرفعال یا نیمه فعال، پیشران جهش تولید ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
مدیر اجرایی واحد کسب‌وکار مستقل کوثر ماکیان عنوان کرد ؛

مشارکت سرمایه‌گذاران با واحد‌های غیرفعال یا نیمه فعال، پیشران جهش تولید

واحد کسب‌وکار مستقل «کوثر ماکیان» با طراحی و اجرای مدل مشارکتی تولید در کشور، سرمایه، تخصص و تعهد را در کسب‌وکار پرورش و تولید ماکیان ادغام کرده است.