افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
ماه رمضان فرصت تقرب الهی است ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
امام خامنه ای :

ماه رمضان فرصت تقرب الهی است

پذیرایی الهی عبارتست از فراهم کردن فرصت تقرب به خدا؛ یعنی از این چیزی دیگر بالاتر نیست.