افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
نگاه برخی در روابط بین‌الملل جز برقراری چیزی مشابه نفت در برابر غذا یا همان حداقل تعامل برای «زنده ماندن» نیست / روابط بین‌المللی فرصت «زندگی کردن» است/ درآمد گردشگری ترکیه بیش از درآمد نفت کشورمان است ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
یادداشت انتخاباتی آذری جهرمی:

نگاه برخی در روابط بین‌الملل جز برقراری چیزی مشابه نفت در برابر غذا یا همان حداقل تعامل برای «زنده ماندن» نیست / روابط بین‌المللی فرصت «زندگی کردن» است/ درآمد گردشگری ترکیه بیش از درآمد نفت کشورمان است

کاهش روابط بین‌المللی و قهر با سازوکارهای جهانی، تنها یک حذف خودخواسته برای ساختن آینده است

سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند! ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
یادداشت انتقادی آذری جهرمی:

سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند!

ترافیک خیابان و ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز خیره به رنگ چراغ منتظر سبز شدن هستند. اما در سوی دیگر مسیر ویژه‌ای است برای عبور اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی و البته ماشین‌هایی با پلاک سیاسی.