افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
اصل مسئله چابهار ارتباطی به این قضایای اخیر و ناآرامی‌ها و اغتشاشات نداشته است ۲۳ آذر ۱۴۰۱
رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان

اصل مسئله چابهار ارتباطی به این قضایای اخیر و ناآرامی‌ها و اغتشاشات نداشته است

در چابهار توئیتی منتشر کردند که هیئت ما به جای دلجویی تهدید کرده، در حالی که این مسئله مربوط به سخنرانی من در زابل بود