افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
مهرعلیزاده مدرک دکتری خود را در آلمان و به صورت پروازی گرفته است ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
افشاگری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر ؛

مهرعلیزاده مدرک دکتری خود را در آلمان و به صورت پروازی گرفته است

به قاطعیت می‌گویم تعدادی از مدیران فعلی خودشان شرکت واردات دارند و از همین جهت اجازه راه افتادن تولید داخلی را نمی‌دهند.