افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
با مشاهده برخی قراردادهای موقت انسان دچار تاسف می‌شود ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس ؛

با مشاهده برخی قراردادهای موقت انسان دچار تاسف می‌شود

آدم با هیچ موجودی اینجور برخورد نمی‌کند که قرارداد سفید امضا را از کارگر بگیرند و بعد هر وقت خواستن اخراجش بکنند. ما می‌توانستیم به نحو شایسته‌تری از حقوق کارگران دفاع کنیم.