افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
با خواهش‌درمانی نمی‌توان  موضوع کرونا را مدیریت کرد/ ابزار‌های حاکمیتی باید به کمک موضوع بیایند ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
رئیس شورای شهر مشهد ؛

با خواهش‌درمانی نمی‌توان موضوع کرونا را مدیریت کرد/ ابزار‌های حاکمیتی باید به کمک موضوع بیایند

در شرایطی قرار داریم که نسبت به 72 ساعت گذشته آمار مبتلایان و فوت‌شدگان افزایش یافته بنابراین مدیران عالی استان و مدیرانی که در قبال مردم مسئولیت دارند باید متناسب با شرایط تصمیم بگیرند.