افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
اصلاح طلبان به دنبال احیای استراتژی فشار از پایین-چانه زنی از بالا هستند ۲۱ تیر ۱۳۹۹
دبیرکل شورای هماهنگی حزب الله عنوان کرد ؛

اصلاح طلبان به دنبال احیای استراتژی فشار از پایین-چانه زنی از بالا هستند

اصلاح طلبان به سمت حمایت از سیدحسن خمینی خواهند رفت تا با کارگزاران نیز همسو گردند.البته به نظر نمی آید که سیدحسن خمینی بتواند از قانون رجل سیاسی بطور موفق عبور کند.