افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
در بحث اصلاح ساختار بودجه باید درآمدها و هزینه‌ها شفاف باشد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

در بحث اصلاح ساختار بودجه باید درآمدها و هزینه‌ها شفاف باشد

ما در بودجه فقط بیشتر به منابع ناشی از درآمدهای نفتی تکیه داریم و حال آنکه می‌توانیم با افزایش پایه‌های مالیاتی روی درآمدهای این بخش نیز حساب باز کنیم.