افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
دولت هنوز برنامه‌ای برای جایگزین ارز ترجیحی ارائه نداده است / حذف یکباره ارز ترجیحی آسیب‌زاست ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

دولت هنوز برنامه‌ای برای جایگزین ارز ترجیحی ارائه نداده است / حذف یکباره ارز ترجیحی آسیب‌زاست

برای مجلس توجه به معیشت مردم بسیار اهمیت دارد و دولت قبل از تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی باید این موضوع را لحاظ کند و معیشت مردم را در نظر گیرد.