افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
محمدرضا شجریان دوباره در بیمارستان بستری شد ۱۴ مهر ۱۳۹۹

محمدرضا شجریان دوباره در بیمارستان بستری شد

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران، بار دیگر به دلیل شرایط عمومی نامناسب در بیمارستان بستری شد.