افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
اجرایی شدن طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی تا پایان نیمه نخست سال ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
محمدرضا منصوری خبر داد :

اجرایی شدن طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی تا پایان نیمه نخست سال

توزیع کوپن برای کالاهای اساسی با واکنش‌های همراه بوده است این در حالی است که بنا بر برخی آمارها، قدرت خرید مردم ۳۰ درصد کمتر شده است. دولت سعی دارد با توزیع کوپن الکترونیکی یارانه مدنظر خود را به شهروندان برساند و از رانت جلوگیری کند؛ آمارها در آینده خواهد گفت آیا در انجام این کار موفق خواهد بود یا خیر؟