افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
اعتراض رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قرائت نشدن گزارش تفحص از خودروسازها ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در جلسه علنی امروز مجلس؛

اعتراض رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قرائت نشدن گزارش تفحص از خودروسازها

مجلس میلی نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد، انجام دهد و این سبک اداره مجلس معنایی ندارد. آقای لاریجانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.