افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورایعالی فضای مجازی خواهد گرفت ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ؛

تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورایعالی فضای مجازی خواهد گرفت

درباره سرعت اینترنت هم من خودم اعتراض دارم و وزارت ارتباطات باید فکری بکند.

هیچ تضمینی برای ادامه برجام در دولت بعدی آمریکا وجود ندارد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ؛

هیچ تضمینی برای ادامه برجام در دولت بعدی آمریکا وجود ندارد

بحث هسته‌ای بهانه است و به فرض که این بحث هم تمام شود، موضوعاتی از جمله حقوق بشر، صنعت موشکی و... مطرح می‌شود زیرا هدف غربی تضعیف ایران، ملت ایران و نظام ایران است .