افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
بایدن در چارچوب مسائل آمریکا عمل خواهد کرد، نه در چارچوب منافع ایران ۱۹ آبان ۱۳۹۹
فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد :

بایدن در چارچوب مسائل آمریکا عمل خواهد کرد، نه در چارچوب منافع ایران

افراطی‌ها آرزویشان آمدن ترامپ بود که فضای داخل کشور خشونت‌ آمیزتر شود و از رفتن او هم خوشحال نیستند.افراطی‌های آمریکا نیز در خیابان‌ها رای مردم را نپذیرفته و آشوب به پا می‌کنند.