افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
جبهه پایداری از لاک انزوا طلبی اجتماعی خارج شود ۲۲ دی ۱۳۹۹
مشاور مطبوعاتی دکتر احمدی نژاد ؛

جبهه پایداری از لاک انزوا طلبی اجتماعی خارج شود

دکتر احمدی نژاد با عبرت پذیری از تجربه تلخ سال ۱۳۹۶ قطعاً شخصاً داوطلب نخواهد شد، اما افراد زیادی هستند که او می‌تواند مورد حمایت خود قرار دهد و نقش آفرین باشد.