افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
رای اعتماد نمایندگان به صولت مرتضوی به عنوان  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ مهر ۱۴۰۱
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی

رای اعتماد نمایندگان به صولت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرتضوی پیش‌تر معاونت اجرایی رئیس جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری دولت سیزدهم را برعهده داشت.