افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
دست دولت باید جلوی مردم دراز باشد نه دست مردم جلوی دولت ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
دکتر محمود احمدی نژاد عنوان کرد ؛

دست دولت باید جلوی مردم دراز باشد نه دست مردم جلوی دولت

کشور مال مردم است و هر چی مردم خواستند باید بشود،فرصت‌های تصمیم گیری باید به مردم برگردد، فرهنگ ما را همین مردم حفظ کردند؛ این‌ها فکر می کنند فقط خودشان دلسوز هستند البته ته دلشان خودشان هم می‌دانند که دارند دروغ می‌گویند.