افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
در قانون انتخابات باید تجدیدنظر اساسی شود ۰۷ تیر ۱۴۰۰
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد :

در قانون انتخابات باید تجدیدنظر اساسی شود

به هر حال میزان مشارکت ما در این دوره نسبت به ادوار قبلی انتخابات پایین‌تر بود و باید زمینه‌های این کاهش مشارکت را بررسی کرد.