افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز ترجیحی مفسده انگیز است ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
عصو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز ترجیحی مفسده انگیز است

ما باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ارز نیمایی نیز به همین منظور و با هدف جلوگیری از فساد و رانت باید حذف شود۔

زمانی به تعهدات خود بازمی‌گردیم که همه تحریم‌ها برداشته شود/ رفع تحریم ها، صداقت غربی‌ها را در مذاکرات نشان می دهد ۱۳ آذر ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

زمانی به تعهدات خود بازمی‌گردیم که همه تحریم‌ها برداشته شود/ رفع تحریم ها، صداقت غربی‌ها را در مذاکرات نشان می دهد

حرف مجلس این است که ما نباید به صورت یکطرفه تعهدات خود در برجام را انجام دهیم.

مدیریت شبکه توزیع برق ضعیف است/  تعطیلی فناوری هسته‌ ای علت خاموشی های اخیر بود ۱۹ تیر ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

مدیریت شبکه توزیع برق ضعیف است/ تعطیلی فناوری هسته‌ ای علت خاموشی های اخیر بود

تعطیلی فناوری هسته‌ای با وجود زحماتی که در این بخش کشیده شد موجب پدید آمدن چنین خسارت هایی به کشور شد.